Minden a Tengerészgyalogságról

Lövész Eskü

“Minden Tengerészgyalogos lövész.” (“Every Marine is a Rifleman”)

A Lövészek Esküje (The Rifleman’s Creed) a Tengerészgyalogság alapvető tanítása. Minden tengerészgyalogosnak tekintet nélkül a későbbi beosztására, lövészképzést kell kapnia, mivel a Tengerészgalogságnál elsősorban gyalogsági harci képességekre helyezik a hangsúlyt. A Lövész Esküt is épp ezért, már a kiképzés alatt megtanítják, belesúlykolják az újoncok agyába, hogy mindíg tudatában legyenek valódi képességeiknek, céljuknak.

Az Esküt William H. Rupertus vezérörnagy írta a II. Világháború alatt, valószínüleg 1941 végén, vagy 1942 elején.

The Rifleman’s Creed A Lövészek esküje
This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. My rifle, without me, is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than my enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will… Ez az én fegyverem. Sok van belőle, de ez itt az enyém. A fegyverem a legjobb barátom. A fegyvererm az életem. A fegyverem nélkülem hasztalan. A fegyverem nélkül én vagyok hasztalan. Fegyveremmel pontosan kell tüzelnem. Megbízhatóbban kell lőnöm, mint az ellenségemnek, aki meg akar engem ölni. Elöbb kell őt lelönöm, mint ahogy ő lő le engem. Fogadom…
My rifle and myself know that what counts in this war is not the rounds we fire, the noise of our burst, or the smoke we make. We know that it is the hits that count. We will hit… A fegyverem és én tudjuk, hogy ami számít ebben a háborúban, az nem a lövések, amit leadunk, a robbantásaink zaja, vagy a füst, amit csinálunk. Mi tudjuk, hogy a találataink számítanak. Mi találni fogunk…
My rifle is human, even as I, because it is my life. Thus, I will learn it as a brother. I will learn its weaknesses, its strength, its parts, its accessories, its sights and its barrel. I will keep my rifle clean and ready, even as I am clean and ready. We will become part of each other. We will… A fegyverem emberi, éppúgy, mint én, mert ő az én életem. Így megismerem őt, úgy, mint a testvéremet. Megismerem a gyengeségeit, erősségeit, részeit, kiegészítőit, irányzékát, fegyvercsövét. Mindig tisztán tarom és harcra készen, éppúgy, ahogy magamat is tisztán és harcra készen tartom. Egymás részeivé válunk. Fogadjuk…
Before God, I swear this creed. My rifle and myself are the defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. So be it, until victory is America’s and there is no enemy, but peace! Isten előtt fogadom ezzel az esküvel. A fegyverem és én megvédjük a hazámat. Mi vagyunk a mesterek az ellenségünk számára. Mi leszünk a megmentői az életemnek. Így lesz mindaddig, míg Amerika győzni fog, és nem lesznek ellenségei, csak béke lesz!