Minden a Tengerészgyalogságról

Quasi-Háború

A Függetlenségi Háború befejeztével (1783), a Kontinentális Tengerészgyalogságot, és a Kontinentális Haditengerészetet a Kongresszus feloszlatta. Nem tartották szükségesnek fentartásukat, mivel békét kötöttek a Brit Birodalommal. A flotta hajóit értékesítették, vagy kereskedelmi hajóvá fokozták vissza a többségét, a Tengerészgyalogság katonái pedig hazatérhettek családjukhoz.

1794-ben kitört a Francia Forradalom, melyben a francia uralkodót elűzték, és mint forradalmi eszméjű ország, ellentétbe kerültek a szomszédos Nagy Birtanniával. Ameriának 1778-ban volt egy Szövetségesi Megállapodása a franciákkal, ám az a Francia Királysággal kötetett, nem a Forradalmi Franciaoraszággal, így az Amerikai Egyeslt Államok semlegességet hírdetett a Francia-Brit konfliktusban.
Mivel a Francia Köztársaság már nem számíthatott a szövetségesének vélt Egyesült Államokra, így megkezdte flottájának bővítését azon hajók megtámadásával, és elfoglalásával, melyek a Nagy Britanniával történő kereskedelmet bonyolították. Mindezt annak indokával tették, hogy az Egyesült Államoknak a Függetlenségi Háború során nyújtott Francia Hiteleket az Államok még nem fizette vissza, és így ezenformán hajtják azt be.
Többszöri diplomáciai egyeztetés után, 1798 áprilisában az akkori elnök, John Adams informálta a Kongresszust az “XYZ Affair”-ról, melyek alapján a diplomáciai rendezés lehetetlennek tünt. Ezzel vette kezdetét a Quasi-háború (Quasi-War) /1798-1800/, azaz a Látszólagos Háború, melynek érdekessége, hogy soha nem született hadüzenet egyik fél részéről sem. Ezt a háborút nevezik még Kalóz-háborúnak (Pirate Wars), vagy Franco-American Háborúnak (Franco-American War) is.

Korábban (1797-ben) a Kongresszus már tett intézkedéseket az Államok védelme érdekében. Ekkor döntött ugyanis a Kongresszus arról, hogy az újonnan készülő fregattokra tengerészgyalogosokat toborozzanak, megalakítva az Amerikai Tengerészgyalogos Hadtest (United States Marine Corps) új szervezetét, de formálisan 1798 július 12.-én hírdették ki a megalakulását.
881 főnyi nem hivatásos tiszt, altiszt, katona, és zenész állt hadrendbe ekkor. Feladatuk pontosan ugyanaz volt, mint elődjének, a Kontinentális Tengerészgyalogságnak: gyalogos erőként szolgálni a tengeri hajókon, felelni azok biztonságáért, védeni a hajót a támadások során, illetve a támadásokat végrehajtani az ellenséges hajók legénysége ellen, valamint a szárazföldi akciókat véghezvinni.

Parancsnokul William W. Burrows örnagyot (Major) /1798. július 12. – 1804. március 6./ nevezték ki.

Ő volt az első jogilag kinevezett Parancsnok (de jure Commandant). Nevéhez fűződik számos, fontos szervezet létrehozása a Tengerészgyalogságon belül, mint például az Egyesült Államok Tengerészgyalogos Zenekara (United States Marine Band).
1800. május 1.-én nevezték ki alezredessé (Lieutenant Colonel). Betegsége 1804 . március 6-án lemondásra kényszerítette. 1805-ben hunyt el, 1892-ben az Arlington Nemzeti Temetőben újratemették.

Folytatás: Első Barbary Háború (First Barbary War)