Minden a Tengerészgyalogságról

Tengerészgyalogság felépítése

Rangok/Rendfokozatok

A Tengerészgyalogság Parancsnokai (Commandant of the Marine Corps)

A Tengerészgyalogság Parancsnokhelyettesei (Assistant Commandant of the Marine Corps)

A Tengerészgyalogság Főtörzsörmesterei (Sergeant Major of the Marine Corps)

A Vörös jelzés (Red Patch)